Z knihovny…

25.08.2015 08:37

V prvním pololetí roku 2015 navštívilo naši knihovnu 1176 čtenářů, z toho bylo mladších patnácti let 378 a dohromady si vypůjčili 3653 titulů včetně časopisů. Dalšími návštěvníky byli účastníci besed a diváci na divadelních představeních pořádaných knihovnou – těch přišlo celkem 523.
Do knižního fondu přibylo 180 titulů – převážně beletrie. Pro letošní rok jsme také vybírali knihy z nabídky České knihovny a to především tituly dětské literatury. Zájem o časopisy a odbornou literaturu se již delší dobu propadá, a proto jejich nákup omezujeme. Knižní fond obohacují výměnné soubory ze vsetínské knihovny, které přicházejí třikrát ročně a jsou k dispozici našim čtenářům vždy na jeden rok.
Knihovna byla pořadatelkou dvou divadelních představení (ochotníci z Valašské Bystřice a z Velkých Karlovic), pravidelně se setkáváme u rodinných konstelací. V knihovně nás navštívily děti z mateřské školy, základní školy a v červnu proběhlo již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře.

Knihovna slouží také jako informační centrum pro turisty, a proto je v období letní turistické sezóny  upravená pracovní doba.
Pro knihovníky jsou připraveny různé vzdělávací akce v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně nebo v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně.

Do května 2015 vznikal v knihovně každý měsíc obecní zpravodaj – vychází v tištěné podobě v počtu 550 kusů a elektronická verze je dostupná na oficiálních stránkách obce, od června se v knihovně pouze shromažďují drobné příspěvky a zpravodaj tvoří redaktorka Terezka Šrámková.